Thai Baht… ways to Happy and earn money

เงินฟรี

Posted on: มกราคม 14, 2006

ได้เห็นตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าคนไทยโดยรวมฝากเงินครึ่งหนึ่งในบัญชีแบบออมทรัพย์กับอีกครึ่งหนึ่งในบัญชีเงินฝากประจำเป็น พอเห็นแล้วก็เลยสงสัยขึ้นมาว่า ทำไมพวกเราทิ้งเงินกันไปโดยเปล่าประโยชน์ ทุกคนรู้ว่าอัตราดอกเบี้ยบัญชีแบบออมทรัพย์นั้นต่ำกว่าแบบฝากประจำ ตัวอย่างวันนี้ ดอกเบี้ยฝากออมทรัพย์อยู่ที่ 0.75% ต่อปี ในขณะที่ดอกเบี้ยฝากประจำเริ่มตั้งแต่ 2.0% จนถึง 5.0% แล้วแต่ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 5 ปี

เงินฝาก ดอกเบี้ย 1ปี 2ปี 3ปี 4ปี 5ปี
10,000 0.75% 10,075.00 20,225.56 30,452.25 40,755.65 51,136.31
10,000 2.00% 10,200.00 20,604.00 31,216.08 42,040.40 53,081.21
10,000 3.00% 10,300.00 20,909.00 31,836.27 43,091.36 54,684.10
10,000 4.00% 10,400.00 21,216.00 32,464.64 44,163.23 56,329.75
10,000 5.00% 10,500.00 21,525.00 33,101.25 45,256.31 58,019.13

ถ้าเราฝากเงินทุกปีปีละ 10,000 บาทที่ระดับดอกเบี้ยต่างๆในช่วงระยะเวลา1ปีถีง5ปี ยอดเงินที่เรามีก็จะเป็นไปตามตาราง ที่ดอกเบี้ยต่างกันผลตอบแทนรวมในช่วงเวลา5ปีอาจจะต่างกันจาก 1,136.31บาท ถึง 8,019.13บาททีเดียว การหาเงินเพิ่มวิธีนี้เราจะเสียเวลาแค่การตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของธนาคารต่างๆ วางแผนเงินอีกเล็กน้อย และเวลาที่ใช้ในการถอนเงินกับเปิดบัญชีใหม่

เห็นแล้วรู้สึกเสียดายเงินนะ พวกนี้เป็นเงินตกหล่น บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่เยอะ ถ้าเป็นอย่างงั้นลองอ่านเรื่องนี้ดูตอนหนึ่งและตอนสอง

บางคนก็บอกว่าไม่มีเงินไปฝากประจำ เรื่องนี้ก็ได้ยินบ่อย ปกติผมก็จะแนะว่าลองดูสมุดเงินฝากออมทรัพย์ของเราย้อนหลังดูไปเรื่อยๆ หาตัวเลขคงเหลือที่ต่ำที่สุด เงินก้อนนั้นก็เป็นเงินที่ปกติเราไม่เคยใช้ ซึ่งก็น่าจะนำมาหาผลประโยชน์ให้มากขึ้นกว่าการทิ้งไว้เฉยๆ

บางคนก็ไม่มั่นใจว่าเวลาเอาเงินไปฝากประจำแล้วจะถอนออกก่อนไม่ได้ ข้อนี้ปกติเราสามารถถอนเงินต้นออกก่อนกำหนดได้ ดอกเบี้ยโดยส่วนใหญ่ก็จะได้แต่ไม่เท่ากับที่ควรจะได้ถ้าฝากจนครบ ตอนเปิดบัญชีธนาคารก็จะบอกอัตราดอกเบี้ยถอนออกก่อนกำหนด (Call rate) และเงื่อนไขอื่นๆ

อีกข้อหนึ่งก็คือถ้าถึงเวลาที่เราต้องใช้เงิน เราก็จะต้องถามตัวเองว่า เราจะถอนไปใช้แล้วคงไม่มีเงินกลับมาฝากใหม่ หรือว่าเป็นความต้องการใช้เงินชั่วคราว แบบแรกก็ถอนเงินปิดบัญชี แต่ถ้าเป็นกรณีที่สอง เรามีทางเลือกโดยขอกู้เงินจากธนาคารแล้วเอาบัญชีเงินฝากค้ำไว้ ปกติธนาคารจะคิดดอกเบี้ยกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำตามสมุดเงินฝากเราบวกอีก 2% สมมติเราฝากประจำอยู่และได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% เวลากู้แล้วเอาบัญชิเงินฝากประจำนี้ค้ำ ธนาคารจะคิดดอกเบี่ยเรา 7% ต่อปี ซึ่งจะเท่ากับ 0.5833% ต่อเดือน ถ้าเราต้องเอาเงินไปหมุนประมาณปีละ 7 เดือน วิธีนี้ก็คุ้มกว่าการทิ้งในบัญชีแบบออมทรัพย์แล้วถอนเงินไปใช้โดยไม่เสียดอกเบี้ยกู้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: