Thai Baht… ways to Happy and earn money

ภาษีดอกเบี้ย

Posted on: มกราคม 21, 2006

เรื่องภาษีคงต้องดูกฏหมายก่อนว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร

เงินได้พึงประเมินอะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษี?

8. ดอกเบี้ย  ดอกเบี้ยที่ได้รับยกเว้นภาษี ได้แก่ ดอกเบี้ยดังต่อไปนี้
          (1) ดอกเบี้ยสลากออมสิน หรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภท ฝากเผื่อเรียก
          (2) ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ได้รับจากสหกรณ์
          (3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภท ออมทรัพย์เฉพาะ กรณีที่ผู้มีเงินได้ได้รับดอกเบี้ยดังกล่าวในจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี ประกาศ(มาตรา 42(8))

 

88. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่เมื่อรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภทรวมกันแล้วต้องมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาทตลอดปีภาษีนั้น และผู้มีเงินได้ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

เรื่องกฏหมายพวกนี้ผมเองก็จำได้ไม่แม่นเวลาต้องใช้ก็ต้องเปิดดู แล้วอีกอย่างของพวกนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆ ก็คงเห็นแล้วว่าทางสรรพากรยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์โดยดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 10,000 บาท

เรื่องภาษีของดอกเบี้ยปกติผมก็ไม่ค่อยให้น้ำหนักมาก ทำไม? ก็ลองดูตัวอย่างนะครับ สมมติเรามีเงินต้นอยู่แล้วนำไปฝากธนาคารในลักษณะต่างๆ ก็จะได้ดอกเบี้ยตามตารางแรก และเสียภาษีในตารางที่สอง ตารางสุดท้ายจะเป็นการแสดงถึงดอกเบี้ยรับสุทธิหลังภาษี

ดอกเบี้ยรับจากการฝากเงินประเภทต่างๆ

  ออมทรัพย์ ประจำ
เงินต้น  0.75% 2.00% 3.00% 5.00%
100,000 750 2,000 3,000 5,000
1,000,000 7,500 20,000 30,000 50,000
1,333,333 10,000 26,667 40,000 66,667
2,000,000 15,000 40,000 60,000 100,000

 

ภาษีที่ต้องเสียจากการหัก ณ ที่จ่าย 15%

  ออมทรัพย์ ประจำ
เงินต้น 0.75% 2.00% 3.00% 5.00%
100,000 0 300 450 750
1,000,000 0 3,000 4,500 7,500
1,333,333 0 4,000 6,000 10,000
2,000,000 750 6,000 9,000 15,000

 

ดอกเบี้ยรับสุทธิหลังหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  ออมทรัพย์ ประจำ
เงินต้น 0.75% 2.00% 3.00% 5.00%
100,000 750 1,700 2,550 4,250
1,000,000 7,500 17,000 25,500 42,500
1,333,333 10,000 22,667 34,000  56,667
2,000,000 14,250 34,000 51,000 85,000

 

ก็คงพอมองเห็นว่าการเสียภาษีของดอกเบี้ยการฝากประจำก็ยังให้ผลตอบแทนสุทธิสูงกว่า

ปกติการฝากเงินธนาคารจะหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา15%ของดอกเบี้ยรับ ซึ่งเราสามารถขอคืนได้ แต่เราควรคำณวณก่อนว่าคุ้มหรือไม่ โดยเรานำดอกเบี้ยที่ได้ไปรวมเป็นรายได้แล้วอัตราภาษีขั้นสุดท้ายต่ำกว่า 15% ก็คุ้มแน่ๆ หรือเปรียบเทียบระหว่างการรวมดอกเบี้ยเป็นรายได้กับการไม่รวมแล้วดูว่าอย่างไรเสียภาษีน้อยกว่า

 

หมายเหตุ

มีการแก้ไข ยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์โดยดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาท

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 55)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป
http://www.rd.go.th/publish/3187.0.html

มีการแก้ไข ยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์โดยดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาท

เนื้อหาในบทความก็คงผิดเพี้ยนไปบ้าง เพราะตัวเลขที่ใช้ก็คงต้องปรับปรุงตามไป แต่อย่างไรก็ตามบริบทก็คงไม่เปลี่ยนไปนะครับ

Khun T วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

8 Responses to "ภาษีดอกเบี้ย"

แล้วเวลานำดอกเบี้ยไปคิดตอนคำนาณภาษีนี่ ต้องให้ธนาคารออกเอกสารอะไรมายืนยันมั้ยคะ
ว่าดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากประจำนี้ ของคนนี้ รวมเท่าไร

ถ้าธนาคารที่ใช้อยู่ไม่ได้ส่งเอกสาร การหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ เราสามารถขอได้ครับ

โอ้….มาเขียนเร็วจัง

ขอบคุณมากค่ะ

ขอ request อีกรอบได้มั้ยคะ

ตอนนี้เขารณรงค์ให้ใช้สามส่วน ออมหนึ่งส่วน ไม่ทราบว่าคุณคนเขียนมีความเห็นอย่างไรบ้างคะ (เช่น สัดส่วนการใช้จ่าย/เก็บออม วิธีการเก็บ-ฝากธนาคาร/กองทุนรวม/ตลาดหุ้น/อสังหาฯ/ทองคำ/สลากออมสิน/ฯลฯ) อีกไม่นานอิชั้นต้องกลับไปทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนอีกแล้ว อิชั้นอยากศึกษาแนวทางการออมไว้หลาย ๆ แนว เผื่อจะรวยกะเขาบ้าง โฮะ โฮะ

เดี๋ยวจัดให้ครับ

เบื้องต้น ประกันชีวิต 50,000บาท
RMF กองทุนเพื่อการเกษียณ (เลือกกองหุ้นหรือกองผสมเป็นหลัก)
LTF กองทุนหุ้นระยะยาว
ที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากัน

คุณ Pok ทำงานด้านไหนครับ กลับไปเป็นมือปืน ต้องใช้คำว่ามืออาชีพใหม่ ก็จะมีความสนุกตื่นเต้นดี

อิชั้นยังเรียนหนังสืออยู่ (หวังว่า) จะจบเร็ว ๆ นี้
เรียนพวกคอมพิวเตอร์..อะไรพวกเนี่ยค่ะ

ปล. ช่วงนี้เป็นเทศกาลยื่นภาษี รบกวนคุณคนเขียนช่วยอธิบายเรื่องเครดิตภาษีหน่อยได้มั้ยคะ คือว่าเมื่อปีที่แล้วเพิ่งได้ปันผลเป็นปีแรก กำลังงง ๆ เรื่องนี้อ่ะค่ะ

ขอบคุณหลาย ๆ เด้อ (^/\^)

ขอโทษด้วยครับ ข้อมูลผิดพลาดไป ตาม

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 55)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป
http://www.rd.go.th/publish/3187.0.html

มีการแก้ไข ยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์โดยดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาท

ถ้าบัญชีเผื่อเรียกของออมสินส่วนที่เกิน สองหมื่นบาท ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยมั้ย

คุณนิรนาม

ผมไม่มั่นใจเต็มร้อยนะครับ ตามที่ผมเข้าใจ ถ้าดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์เกินสองหมื่นบาท ต้องเสียครับ แล้วนับดอกเบี้ยจากทุกบัญชีทุกแบงค์ด้วย

แต่รบกวนตรวจสอบความถูกต้องจะดีกว่านะครับ

imho การที่เรามีดอกเบี้ยจากออมทรัพย์มากกว่าสองหมื่นบาท (เงินต้นมากกว่าสองล้านบาททุกวันในบัญชี) น่าจะเริ่มมีการบริหารเงินสดได้แล้วมั้งครับ ถ้าหากไม่อยากเสี่ยง การเปิดบัญชีกองทุนประเภท money market ทิ้งไว้ สำหรับโอนเข้าไปเก็บชั่วคราว น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: