Thai Baht… ways to Happy and earn money

แผนแม่บทตลาดทุน 2

Posted on: กุมภาพันธ์ 7, 2006

ร่าง แผนแม่บทพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 2 (2549-2553)

วันนี้แวะไปเวปตลาดหลักทรัพย์มา เห็นโฆษณาเรื่องแผนแม่บทฯนี้เลยเอามาอ่าน พออ่านจบก็ถูกใจหลายข้อ ไม่ถูกใจบางอย่าง

ถูกใจ

1. การให้ความรู้ต่อเนื่องแก่ประชาชนในวงกว้าง (หน้า 16)

2. การขยายและเพิ่มเครื่องมือในการลงทุน ทั้งตราสารอนุพันธ์ และเครื่องมืออื่นๆโดยเฉพาะ การ Short ซึ่งผมเห็นว่าจะเป็นเครื่องมือในการคานกับการสร้างราคา และน่าจะทำให้ตลาดมีความเสถียรภาพมากขึ้น แต่ผลกระทบของการ Short คงไม่ใช่อยู่ในน้ำหนักที่เท่ากัน เพราะยังไงจำนวนคนและเงินในการ Short ก็จะน้อยกว่าการ Long หุ้นแน่(หน้า 8 )

3. การลดขนาดของหน่วยการซื้อขายของพันธบัตรลง ผมอยากเห็นหน่วยละหนึ่งพันบาทไม่น่าเกินห้าพันบาท ซื้อขายได้ทีละหน่วย ก็น่าจะเพิ่มทางเลือกในการออมให้ประชาชนทั่วไปได้ ถ้าคนต้องการออมทุกเดือนก็สามารถซื้อได้ ลองคิดดูว่าคนส่วนใหญ่เงินออมอยู่ที่เท่าไร สำหรับคนที่เทรดก็คงไม่มีปัญหา เงินมากก็ซื้อหลายหน่วยเท่านั้นเอง (หน้า 6)

เรื่องที่ไม่ถูกใจ

1. ตัดตอนมาจากต้นฉบับ

“ตลาดตราสารทุนนั้นเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงเนื่องจากมีสัดส่วนของนัก ลงทุนรายบุคคลมากซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนั้นมีมูลค่าตํ่ากว่าราคาหลักทรัพย์ ของประเทศเพื่อนบ้าน”

จริงหรือ สรุปมาได้ยังไง อยากเห็นผลงานวิจัยมาก (หน้า ii)

2. PE เป็นแค่มาตรวัดตัวเดียวในหลายๆตัว ถ้ากิจการในตลาดมีความเจริญเติบโตและมีความน่าเชื่อถือทั้ง ธรรมาภิบาล และ ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ PE สูงแน่และเกิน 15 เท่าด้วย คุณภาพการเติบโตของกิจการไทยในการขยายตัวไปต่างประเทศ ยังไม่เป็นเรื่องที่น่าเชื่อมาก กิจการหลายๆกิจการก็ยังทำธุรกิจซื้อขายผลิตส่งออกของกึ่งวัตถุดิบซึ่งมูลค่าต่ำ การแข่งขันสูง ราคาโดนกำหนดโดยตลาด จริงๆหลายกิจการก็พยายามสร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายธุรกิจ อย่างน้อยก็เคยออกมาให้ข่าว แต่ก็ยังเร็วเกินกว่าที่จะเชื่อได้ว่าดีแน่ และผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ถึงกับน่าประทับใจ (หน้า iii)

3. ไม่มีที่ใดเลยที่พูดถึงการส่งเสริมให้คนเข้าถึงข้อมูลตลาดอย่างง่ายๆ วันนี้อยากรู้รายละเอียดการซื้อขายของหุ้นตัวหนึ่งย้อนหลังสิบปี ผมแทบจะบอกได้เลยว่าไม่มีทาง นอกจากจะไปนั่งคัดลอกด้วยมือตามห้องสมุด วันนี้ด้วยโลกอินเตอร์เนต ตลาดหลักทรัพย์ฯน่าจะทำข้อมูลให้นักลงทุนเข้าถึงง่ายๆกว่าที่เป็นอยู่วันนี้ จริงๆข้อนี้ผมแทบจะยกเป็นผลงานที่แย่มาก เพราะเป็นเรื่องที่ทางตลาดสามารถดำเนินการได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาหรืออาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่สาม

4. การสนับสนุนธรรมาภิบาลของกิจการเป็นเรื่องที่ผมสนับสนุนเต็มที่ แต่เป็นที่ผิดหวังกับสิ่งที่ปรากฏในแผน ที่เป็นลักษณะทั่วๆไป ผมอยากเห็นการให้สิทธิในการฟ้องร้องแทนผู้ถือหุ้น ผู้ทำการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องควรมีสิทธิได้รับการชดใช้ด้วย เช่น ถ้าเกิดการกล่าวโทษและลงโทษผู้บริหาร หรือ ผู้มีส่วนทำให้ราคาผิดไปจากความเป็นจริง ผู้ถูกลงโทษต้องชดใช้ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ที่ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลานั้นด้วย (หน้า 15)

5. ตัดตอนมาจากต้นฉบับ

“สำหรับประเทศไทยนั้นรายงานผลการสำรวจของธนาคารโลกและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติในปี 2549 ซึ่งทำการสำรวจบริษัทที่ดำเนินการในประเทศไทยครอบคลุมกว่าร้อยละ 60 พบว่า บริษัทที่ ทำการตอบแบบสำรวจนั้นมองว่า ปัญหาหลักในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยคือภาระการกำกับดูแลและ กฎระเบียบต่างๆ โดยปัญหาเรื่องการกำกับดูแลหลักๆคือเรื่องอัตราภาษีรวมถึงกระบวนการทางภาษีที่มีความ สับสนและล่าช้า”

“มาตรการ 1 พิจารณาสิทธิพิเศษให้กับบริษัทจดทะเบียน

1.1. ทำความเข้าใจและเผยแพร่ คำจำกัดความและขอบเขตของค่าใช้จ่ายในการให้ สิทธิพิเศษทางภาษี กับบจ. ในกรณีมี reinvestment, R&D, CSR, training, energy saving เป็นต้น เพื่อให้เกิดความ ชัดเจนในการปฏิบัติ

1.2. ประสานงานกับกรมสรรพากร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแล กิจการที่ดี เพื่อพิจารณาแนวทางในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบ fast track และประกาศ แนวทางให้ บจ. ทราบโดยมี CG center ของตลาดหลักทรัพย์เป็นศูนย์กลาง”

ผมว่าข้อนี้ใช้ข้อมูลสนับสนุนที่บิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง น่าอายมาก โดยเฉพาะมาอยู่ในหัวข้อธรรมาภิบาล วันนี้เรื่องสิทธิภาษีทางด้านการวิจัยและพัฒนา การบริจาคเพื่อสังคม มีอยู่แล้วไม่ไช่หรือ การยกผลสำรวจเรื่องภาษีมาสนับสนุนในเรื่องนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะ

 

ก็เป็นความคิดเห็นจากนักลงทุนเล็กๆคนหนึ่ง ช่วยกันไปอ่านต้นฉบับได้นะครับที่นี่ ร่าง แผนแม่บทพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 2 (2549-2553) แล้วก็สามารถส่งความคิดเห็นไปได้ที่ mailto:Fetco@set.or.th ภายในวันที่ 10 กพ. 2549

สุดท้ายขอต่อว่าอีกนิดเถอะ ไม่รู้ทำไมเปิดให้แสดงความคิดเห็นในระยะเวลาที่จำกัดจัง 7 วันเอง

Advertisements

4 Responses to "แผนแม่บทตลาดทุน 2"

สวัสดีค่ะ บล็อกสวยดีนะคะ

สวัสดีครับ บล็อกคุณก็เปลี่ยนไปเหมือนกันครับ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมและคำชม

อิชั้นไม่มีเวลาอ่านหมดทั้งสามสิบสี่หน้าอ่ะนะคะ (จริง ๆ อ่านคร่าว ๆ แต่ไม่รู้เรื่องกะเค้าหรอก (O_o’) แต่อยากร่วมวงวิจารณ์ด้วย เลยขอคุยเฉพาะประเด็นที่คุณคนเขียนยกมาละกัน

ประเด็นที่คุณคนเขียนถูกใจ
๑. เห็นด้วยค่ะ
ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ยังติดภาพ “คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น” ตลาดทุนเลยดูจะ “เกินเอื้อม” สำหรับคนทั่วไป

อีกประการหนึ่ง ถ้าแผนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้ามา “ลงทุน” ได้จริง (อย่างมีความรู้) กฎข้อบังคับต่าง ๆ ควรจะเอื้ออำนวยด้วย อิชั้นมีประสบการณ์ตรงจากเรื่องนี้ ขอบ่นนิดละกันนะคะ

สมัยอิชั้นเริ่มทำงานใหม่ ๆ ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการออม เขาแนะนำว่า แทนที่จะเอาเงินฝากธนาคาร ก็ให้ลงทุนโดยซื้อหุ้นทุกเดือน ในจำนวนเงินที่เท่า ๆ กัน เป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงด้วย (คล้าย ๆ ที่คุณคนเขียนแนะนำนั่นแหละ)

ตอนนั้นอิชั้นก็อยากทำมั่งสิ แต่…โบรกเกอร์ไม่ยอมให้อิชั้นเปิดพอร์ตค่ะ คุณขา… เพราะตอนนั้นอิชั้นจนมาก ๆ (ตอนนี้จนเฉย ๆ) เงินในบัญชีไม่ถึงสองแสน โอ้วววว….แล้วคนเพิ่งจบใหม่ มีตังค์ในบัญชีแค่สองหมื่นอย่างอิชั้นจะทำอย่างไร

อิชั้นพอจะเข้าใจนะคะ ว่ามันเป็นกลไกเพื่อควบคุมอะไรบางอย่าง แต่ถ้าแผนนี้มีแนวคิดจะให้ตลาดทุนเป็นที่ซึ่ง “เปิดกว้าง” สำหรับกลุ่มเป้าหมายในหน้า ๑๗ ควรมีการแก้ข้อจำกัดให้สอดคล้องกับแผนด้วย

พอแค่นี้ก่อนดีกว่า ไว้จะมาบ่นต่อวันหลังค่ะ

สมัยก่อนต้องมีซักสามแสนถึงห้าแสนถึงจะเปิดบัญชีได้ สมัยนี้ก็ห้าพันบาทมั้ง เท่าที่ได้ยินมา ค่าคอมมิสชั่นก็ถูกลงบางที่คิดตามมูลค่าซื้อขายต่อครั้ง บางที่ก็คิดขั้นต่ำต่อวันตั้งแต่ห้าสิบบาท บางที่ก็คิดขั้นต่ำต่อครั้ง การลงทุนกับกองทุนรวมก็รู้สึกว่าลงทุนขั้นต่ำครั้งละสองพันบาท

เรื่องลงทุนแบบใช้เงินน้อยลองดูการบริการ Wealth Builder ของ บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด ดูซิครับ หลักการเค้าก็ง่ายๆก็คือ เราต้องลงทุนทุกเดือนขั้นต่ำเดือนละสองพันบาท โดยที่เราสามารถเลือกหุ้นที่จะลงทุนได้ 1-4 กิจการ ลองติดต่อดู แล้วถ้าเปิดบัญชีกับเค้าก็อย่าลืมบอกเค้าว่ารู้มาจากที่นี่ เผื่อทางบริษัทจะมาช่วยเป็นผู้สนับสนุนโฆษณาที่นี่ 8) จริงๆชอบมากแต่เผอิญเป็นคนที่รายได้ไม่แน่นอนเลยไม่ได้ใช้บริการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: