Thai Baht… ways to Happy and earn money

We Are Marshall (2006)

Posted on: พฤษภาคม 20, 2008

ได้ดูเรื่องนี้ทางเคเบิ้ลทีวี อืมม์ พลังของผู้นำนี่ยิ่งใหญ่จริงๆ ผู้นำในโลกของการทำงานไม่ได้หมายถึงผู้จัดการใหญ่หรือเอ็มดีหรือซีอีโอ แต่หมายถึงคนที่เป็นเจ้าของเรื่องนั้นๆที่สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่จะนำพา จริงๆน่าจะเป็นการส่งเสริมให้คนที่เกี่ยวข้องทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

เมื่อหลายๆปีที่แล้ว แนวคิดของเรื่องที่หัวหน้างานหรือผู้จัดการคือโค๊ชของทีมเป็นที่ได้รับการกล่าวถึงมาก มีหนังสือเกี่ยวกับโค๊ชดังๆในแวดวงกีฬาหลากหลายประเภทถูกตีพิมพ์มาอยู่ในหมวดหนังสือธุรกิจการบริหารจัดการ เพราะโค๊ชไม่ได้มีความจำเป็นต้องทำได้เก่งกว่านักกีฬาในทีม แต่เป็นผู้เห็นและรู้ว่าจะพัฒนาทีมอย่างไรที่ทำให้แต่ละคนในทีมดึงศักยภาพออกมาใช้ร่วมกันให้ได้ดีมากที่สุด

ในเรื่องนี้ฉากหนึ่งทีชอบก็คือโค๊ชกระตุ้นให้อธิการบดี ซึ่งโดยสภาพคือเจ้านายโดยตรง ออกไปทำงาน นั่นคือเรื่องที่ทุกคนน่าจะเรียนรู้ การบริหารคนไม่ได้แปลว่าบริหารแต่คนที่รายงานตรงกับเรา แต่ต้องบริหารทุกคนที่แวดล้อมหรือเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือน หรือเจ้าของกิจการ หรือทำงานอิสระ ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่สำคัญที่ต้องมีติดตัว เพราะนั่นเป็นภาวะผู้นำที่เรามีอยู่ในตัวเรา

มีโจทย์ข้อหนึ่งจากในหนัง ในสถานการณืที่เราเป็นโค๊ชและได้เลือกกลยุทธกลวิธีในการเล่นเกมส์แบบหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสมกับสภาพของทีม แต่เราเองไม่มีความเชี่ยวชาญ มองไปมองมาก็เจอว่ามีโค๊ชอีกคนที่อยู่ในทีมอื่นที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้ เราจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้กลยุทธกลวิธีนี้

ดูเรื่องนี้เสร็จเปิดเนตไปๆมาๆเจอเพลงนี้ แล้วก็รู้สึกว่า อือ นี่เป็นความรู้สึกเราหลังจากที่ดูนี่

เพราะในชีวิตจริงเราอาจไม่เก่งแบบนั้น แต่เราก็อยากเก่งแบบนั้นบ้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: